Bilaga
 

1984-02-03

Stig-Göran Larsson ny direktör i Scania divisionen
Överingenjör Stig-Göran Larsson vid Saab-Scania, Saab Personbilsdivisionen i Trollhättan har från och med den 1 oktober 1984 utsetts till direktör i Saab-Scania, Scaniadivision.

Stig-Göran Larsson övertar samtidigt ansvaret för konstruktion, utprovning och produktion av motorer och växellådor för Saabs personbilar inom Scaniadivisionen. Han behåller också sitt nuvarande ansvar för installationsanpassning och utprovning av drivaggregat vid Saab Personbilsdivisionen i Trollhättan, vilket innebär konstruktion och utprovning av motorer, transmission och kringutrustning.

 — En viktig uppgift blir att samordna verksamheterna i Trollhättan och Södertäljde inom området drivaggregat för Saab personbilar. För att kunna behålla och använda det stora tekniska kunnande som finns på respektive ort väljer Saab- Scania att bedriva arbetet i såväl Södertälje som Trollhättan, men genom min befattning försöka nå ytterligare samordning, säger Stig-Göran Larsson.

I sina nya befattning som chef för BLD rapporterar Stig-Göran Larsson direkt till chefen för Scaniadivisionens utvecklings- och produktionssektor, direktör Stig Ericsson. BLDs ansvar omfattar konstruktion, utprovning och produktion av bensinmotorer och växellådor till Saabs personbilar. Verksamheten är lokaliserad till Södertälje, förutom tillverkning av växellådor som sker i Göteborg.

I befattningen i Trollhättan ingår som tidigare ansvar för konstruktion och ut- provning av drivaggregat, d v s motorer, transmission och hjälpsystem med inriktning på anpassning till vagn. Övriga av Stig-Göian Larssons nuvarande uppgifter, bl a att leda utvecklingen av klimatsystem, tekniska avdelningens beräkningsenhet samt ljud- och vibrationsprovningen, kommer succesivt att överflyttas till andra befattningshavare. Som tidigare rapporterar Stig- Göran Larsson i frågor som rör verksamheten i Trollhättan till chefen för Tekniska Utveckling i Saab Person- bilsdivisionen, direktör Gunnar Larsson.

Befattningen innebär att Stig-Göran Larsson kommer att pendla mellan Trollhättan och Södertälje, med kontor på båda orterna.

Stig-Göran Larsson, 40, anställdes vid Saab-Scania 1972 efter tjänst som forskare och assistent vid KTH. Han är teknologie licenciat, och blev efter tjänst som beräkningsingenjör och beräkningschef 1980 ansvarig för enheten Drivaggregat och klimatsystem inom Teknisk Utveckling. 1983 utnämndes han till överingenjör i Saab Personbilsdivisionen.