Bilaga
 


1983-03-04

 Utnämningar i Saab Personbilsdivisionen

Saab-Scanias styrelse har utnämnt chefen vid Teknisk Utveckling vid Saab-Scania i Trollhättan, överingenjör
Gunnar Larsson, 39, samt chefen för export vid Marknadssektorn i Nyköping, försäljningschef Sten Lundin, 40,
till direktörer vid Saab Personbilsdivisionen.

Bolagstyrelsen har också utnämnt civilingenjör Joel Danielsson, 46, ingenjör Ake Järkvik, 54, samt tekn lic
Stig-Göran Larsson, 40, till överingenjörer vid Saab Personbiisdivisionen.

 
Gunnar Larsson är civilingenjör och började direkt efter sin examen vid Saab-Scania i Trollhättan. Efter arbete som beredningsingenjör och projektledare blev han 1981 chef för enheten Teknisk Utveckling.     
 
Sten Lundin anställdes vid Saab Personbilsdivisionen 1979 som försäljningschef Europa, och blev 1980 försäljningschef för hela exportmarknaden. Dessförinnan har han arbetat bl a vid Statens Vägverk samt Ford i Sverige och Storbritannien.     
 
Joel Danielsson anställdes vid divisionen 1976 som chef för enheten Serieutveckling, och blev 1980 chef för enheten Vagn inom Teknisk Utveckling. Tidigare har han bl a arbetat som konstruktionschef och utvecklingschef vid Alfa Laval AB.     
 
Åke Järkvik anställdes vid Saab-Scania första gången 1956, och har efter ett mellanspel vid Bacho Fläkt fabrik haft befattningar som laboratorieingenjör, planerare och beredningschef innan han 1979 blev chef för enheten Projektadministration vid Saab-Scania i Trollhättan.     
 
Stig-Göran Larsson anställdes vid Saab- Scania 1972 efter tjänst som forskare och assistent vid KTH. Efter arbete som beredningsingenjör och beräkningschef blev han 1980 chef för enheten Drivaggregal och klimatsystem inom Teknisk Utveckling.