Bilaga
 


NR 846 26 NOVEMBER 1982


                  ÄNTLIGEN!

         På måndag öppnas nya telefonväxeln

— Visst känns det lite pirrigt, men vi är inte nervösa. Vi tror i stället att vi kommer att få det mycket bättre med den nya växeln!

Det säger Kerstin Wallén, ansvarig för telefonväxeln vid Saab-Scania i Trollhättan så här ”da’n före da’n”. På måndag är den nya, hypermoderna växeln installerad, och då ska år av problem och bekymmer för Kerstin, hennes medarbetare och alla som ringer ut och in vid Saab-Scania vara över!

   
    Äntligen får vi ny växel! Fr v Britt Melchersson, Ann-Marie Sörqvist, Barbro Sääf, Birgitta Leverin, Kerstin Wallén, Lilian
    Källman, Inger Andersson, Anna-Lena Persson, Inger Bringfelt och i arbete med ryggen häråt, Majken Dababish.

Som Vindrutan tidigare berättat, har vår gamla telefonväxel inte klarat vår telefontrafik under senare år. Brist på anknytningar, brist på in- och utgående linjer, mekaniska fel och en massa störningar har satt mångas känslor i svall.

Svår uppgift
För Kerstin och hennes medarbetare i -växeln har det varit en svår tid. Det har ju varit deras omöjliga uppgift att försöka rätta till alla fel och bekymmer, och trots den bristfälliga utrustningen klara den -enorma telefontrafik ett stort internationellt företag har.

— Det ska bli skönt att äntligen få den här förbättringen, säger Kerstin. Dels får vi bättre ergonomisk miljö i vårt nya telefonistrum, och dels slipper vi stressen som alla fel medfört.

Under den närmaste tiden kan naturligtvis vissa inkömingsproblem grumla glädjen över den nya växeln. Telefonisterna måste lära känna sin nya utrustning, och tekniska inkömingsproblem kan uppstå.

— Men vi tycker det är bättre att starta lite långsamt, och’ göra rätt från början, säger Kerstin. Vi hoppas att våra medarbetare runt om på företaget har förståelse för det.

Många hjälpmedel
Den nya växeln medför en rad förbättringar och hjälpmedel, som t ex direktval till alla anknytningar, överflyttningar, treparts-konferenser, återuppringning, medflyttning osv. Allt detta kan alla användare lära sig i den instruktionsbok som medföljer de nya knapptelefonerna som installeras i helgen och står klara att använda på måndag morgon.

— Är det någon som får bekymmer, så finns det tre möjligheter att få hjälp, berättar Kerstin. I första hand ska man vända sig till avdelningens kontaktperson för växelbytet. Vid direkt felanmälan ska man kontakta AEUALA Kenneth Börjesson på tel 5461 (OBS det nya internnumret), och till sist kan man också prata med oss i växeln, som träffas på det gamla numret 9.

De gamla lokaltelefonerna kommer att försvinna succesivt under ca 1 år eller något mer.

Brevkort till kontakter
På måndag ska också de nya telefonkatalogerna ha kommit, och där finns alla nya telefonnummer. För våra kontakter utanför företaget finns särskilda brevkort på svenska och engelska samt små självhäftande etiketter för brev. På dessa kan man meddela sitt eget direktnummer, och att företaget fått nytt nummer.

Brevkorten och etiketterna kommer att finnas hos sekreterarna vid respektive avdelning.

Växlarna vid Saabgården och Saab Halvorstorp kommer att anslutas två veckor efter bytet på Stallbacka. Det betyder att på luciadagen är hela företaget anslutit till den nya växeln. För att utbytet av telefoner, som sker nu i helgen, ska fungera måste samtliga apparater vara försedda med nummer. Televerkets personal måste också kunna komma åt jack osv, varför vi bör städa undan eventuella hinder.

Nya telefoner, ny växel, nya hjälpmedel och inte minst nytt nummer, 850 00, på måndag alltså!