Bilaga

1982-09-10

Saabproduktionen höjs igen

Har ökat 20 000 på ett år!

Den stora efterfrågan på saabbilar har medfört att företagsledningen beslutat höja produktionstakten
ännu en gång vid fabrikerna i Trollhättan, Arlöv och Nystad.

Den nya ökningen innebär att det från månadsskiftet oktober—november pro- duceras 405 bilar per
dag i de tre fabrikerna. Det innebär på årsbasis 90 300 bilar.

Anda sedan hösten 1981 har försäljningen och produktionen ökat, och det har skett inte mindre an tio
taktökningar om man räknar in de kommande.

Under perioden har produktionen ökat från 316 bilar per dag till 405, och på årsbasis är ökningen
från 70 400 till 90 300 eller nära 20 000 bilar.

Fördelningen av produktionen mellan de tre fabrikerna är i stort sett proportionell mot tidigare.
Av de 405 bilarna kommer 235 att göras i Trollhättan, 114 i Nystad och 56 i Ariöv. I siffrorna ingår
drygt 20 000 Saab 99 och ca 70 000 Saab 900.