Bilaga

1982-03-26

37-årig epok i graven när Reaverkstaden flyttar


När reaverkstaden vid Saab- Scania i Trollhättan flyttar över till Volvo-Flygmotor — vilket sker succesivt fram till årsskiftet 1982—83 — går flygepoken för Saab-Scanias trollhätteverkstäder definitivt i graven. Om man nu skall tala om flygepok när det handlar om plåtdetaljer till reamotorer Saab-Scania har tillverkat dessa under mer än tre decennier åt Flygmotor, som grannarna hette när samarbetet på reaområdet en gång i tiden startades. Men det har ju dock med flyg att göra.

     

Saab-Scanias verkstad för plåtdetaljer, Reaverkstaden, byggdes upp när bilproduktionen startades i Trollhättan 1949—50. Här en bild från den tiden.