Bilaga
 

1980-04-21

Wennlo "Årets Marknadsförare"Svenska Civilekonomförcningens huvudstyrelse har utsett Sten Wennlo, chef för Saab Personbilsdivisionen, till Årets Marknadsförare 1980. Priset utdelades för första gången i fjol till Linjeflygs verkställande direktör Jan Carlzon.

Med hederstiteln Årets Marknadsförare följer en belöning på 5.000 kronor ur Sam Widenfeldts minnesfond.

Motivet att tillställa Sten Wennlo årets pris är: "Sten Wennlo leder ett stort arbetslag av skickliga marknadsförare, produktutveeklare och produktionstekniker som har givit Sverige en av dess mest uppseendeväckande exportframgängar
— Saabs 900-serie. Teknisk innovation och Sten Wennlos kunskap om inte minst den psykologiska sidan av av marknadsföring har fört upp Saab 900 till en nivå, där det finns lönsamhet att hämta också för en liten biltillverkare."