Bilaga
 


1979

  Fluid form-pressar till Polen

Fluid Formpress-anläggningar, som monteras vid Saab-Scanias reaverkstad i Trollhättan, har börjat röna allt större intresse ute i Europa. Två utrustningar har tidigare sålts till England och för cirka ett år sedan tecknades avtal om leverans av ytterligare en Fluid Formutrustning, denna gång till en polsk kund i Rzesgow.

Den anläggningen är nu leveransklar och omfattar Fluid Formmaskin FFM 16 med ett aggregat med 400 mm membran och ett med ett membran på 500 mm. Dessutom verktyg för pressning av fyra olika detaljer samt reservdelar.

Användningsområde
Huvudsakligen skall utrustningen användas för formning av detaljer, framställda av höghållfast material till flygmotorer.

Som ett led i godkännandet i Fluid Form-utrustningen har Saab-Scania i Trollhättan besökts av en polsk delegation sammansatt av en representant för Metalexport i Warszawa samt tre representanter för kunden, WSK i Rzesgow.

För Metalexport, som är den centrala inköpsorganisationen inom polsk industri, har Saab-Scania utarbetat nya offerter på ytterligare Fluid Form-utrustningar.

                         
                          Så här ser en del av den Fluid Form-utrustning ut, som tillverkats för polsk räkning.
                          Det är Stig Berg, som står vid panelen.