Bilaga 1979-03-02 Nr 677

            
 Kontantlön för sista gängen. Förman Hilding Gunnarsson har överlämnat          Och innanför luckan delade Margit
 lönekuvertet till Sara Arenstrand i slutmonteringen, som signerar                     Carlsson ut kuverten till de sjukskrivna.
 att allt är i sin ordning.                                                                                        

Sista kontantlönen utdelad -
nu blir det pengar på banken


Onsdagen den 21 februari skrevs ett stycke Saab-historia, utan att bilar eller flygplan var inblandade med olika data om startar etc. Nej, nu gällde det pengar — löner. Då delades nämligen den sista kontantlönen ut här på Saab-Scania, Trollhättan. Från och med vecka 10 får — som vi tidigare redogjort för i en extra Vindruta — all kollektivanställd personal banklön. Och slut är den 40-åriga era, då förmannen hämtade avlönigskuvert och listor hos avlöningskontoret och sedan travade runt i verkstäderna med en bunt kuvert och en lista där och var och en med sin namnteckning fick bekräfta att han eller hon emottagit värdehandlingen.
Slut är också tiden då personalen på lönekontoret satt med låsta dörrar och högar med pengar framför sig och plockade i den rätta summan i tusentals kuvert. Slut är dessutom köerna av sjukskrivna som kom för att hämta lön i luckan hos Margit Carlsson på lönekontoret.

Nu blir det pengar på banken!

 
Så här ser det ur varje avlöningsdag på             Nu slipper de sjukskrivna saabarna köa för att hämta sin lön på lönekontoret. Så
lönekontoret när alla kuvert skall fyllas              här såg det ut på sista ködagen framför luckan.
med pengar och sorteras i rätt ordning
för utdelning i verkstäderna. Full fart.