Bilaga 1979-02-02 Nr 673

PERSONALRABATTER
PÅ PRODUKTER FRÅN PARCA NORRAHAMMAR


Parca Norrahammar AB, som tillhör Saab-Scania-gruppen, tillverkar bl.a. villapannor, elvattenvärmare och oljebrännare. Dessa produkter erbjuds personalen inom gruppen till reducerade priser (givetvis endast för eget bruk). Rabatternas storlek framgår av följande förteckning:
 
  Villapanna Norah 3000 för eldning med olja, el ved
Elpatron till dito, 6 kW ......................................................................
Elpatron till dito 3—12 kw...................................................................
Villapanna, svetsad 60-60 VC. för olja och fasta bränslen ......................
Villapanna, svetsad 60-60 BC, för olja och fasta bränslen.......................
Elvattenvärmare i modulutförande M 300 VS, 300 I................................
Dito, 200 I.........................................................................................
Elvattenvärmare, 100 I .......................................................................
Elvattenvärmare, 60 I .........................................................................
Elvattenvärmare, 30 I ..........................................................................
Oljebrännare Bentone FC 4 kompl.med dubbeltermostat och relä...........
Dito, HC 3 ........................................................................................
Oljebrännare Electro-Oil Inte 11 komplett med dubbeltermostat och relä...
475: —
  40: —
  70: —
700: —
520: —
235: —
210: —
150: —
135: —
110: —
135: —
155: —
135: —

Information om köprutiner lämnas av EEK, tel. 1115, och blanketter för ansökan om köp med personalrabatt finns hos EEK och RA, tel. 1140.