Bilaga
 


1978-12-08

JUBILEUMSFESTEN


I fredags hölls den årligen återkommande jubileumsfesten, då anställda med 25- respektive 10 anställningsår hyllas med aktier, guldur och speciell nål (nålen för 10-åringarna) samt festmåltid. Det skall också nämnas att flitiga förslagsställare blev ihågkomna med diverse gåvor. Vi skall bara I korthet tala om vad som hände på festen och sedan låta bilderna berätta.

Direktör Rolf Sandberg hälsade välkomna och delade sedan ut alla utmärkelser assisterad av chefen för personbilsdivisionen, dir. Sten Wennlo och vice VD i Saab-Scania-gruppen, Georg Kärnsund, Linköping. Sedan vidtog middag och högtidstal av direktör Wennlo, varefter Arbetsledarklubbens ordförande Svend Thomsen tackade för maten på allas vägnar. Evorna Rydberg och Roos svarade för underhållningen och aftonen avslutades med dans till tonerna av trion Nisse Lindell, Bertil Andersson och Hans Brelid.

 
Vice VD Georg Kärnsund överlämnar guldur och aktier               ... och guldur till Birgit Samuelsson för 25 års bruten
till Bertil Andersson för 25 års anställning i rak följd...                     anställningsföljd.

 
Eva Rydberg I underhållningstagen.       I Dansens virvlar

 
I Dansens virvlar                                                                 Det serverades god mat.....


... och det hölls tal av direktör Sten Wennlo