Bilaga

1978-11-03

Här bor vi på stan


Det händer ganska ofta att det ställs frågor om var den eller den lokalen "på stan" ligger någonstans, alltså lokaler där Saab-Scania har någon verksamhet förlagd utanför det ordinarie industriområdet. Därför har vi tagit en exteriörbild av varje byggnad och lämnar en kort redgörelse över vad den användes till och hur många som arbetar där.

                     
"ÄLVBRINKEN"
                     
                      Läge: Vid Göta älv bakom Nejmans Ex- portfirma.
                      Antal anställda: ett 10-tal.
                      Verksamhet: Projektutprovning.


                     
TÄVLINGSAVDELNINGEN
                     
                      Läge: Slutet av Hyvlaregatan, som ligger bakom Gamla Tingvallahallen.
                      Antal anställda: ca 15.                         
                      Verksamhet: Iordningställa bilar för tävlingsverksamhet.


                     
PUBLIKATIONSAVD,
                     
                      Läge: Garvaregatan 1 närheten av Älv- högsborg.
                      Antal anställda: ca 25.
                      Verksamhet: Utarbeta servicehandböcker, verkstadshandböcker etc.


                     
SAAB-HALVORSTORP
                     
                      Läge: Slutet av Syrenvägen.
                      Antal anställda: 125.
                      Verksamhet: Vagnverkstad för teknisk utveckling, utprovning.


                     
SAAB-GÄRDEN
                     
                      Läge: Slättbergsvägen 22, Staveredslund
                      Antal anställda: ca 50.
                      Verksamhet: Administrationsteknik.


                     
DROTTNINGGATAN 1
                     

                      Läge: Drottninggatan i vid järnvägssta- tionen.
                      Antal anställda: 10.
                      Verksamhet: Plastavgjutningar för verk- tygssidan.


                     
"GAMLA ANA"
                     
                      Lage: Tunhemsvägen 2 i samma hus som Texaco bensinstation.
                      Antal anställda: 12.
                      Verksamhet: Kvalitetsbedömning av fär- diga bilar. I källarplanet finns bilmuseum.


                     
BIBLIOTEKET
                     
                      Läge: Fabriksvägen mellan GDG bensin station och kvarteret Polisen.
                      Antal anställda: 4.
                      Verksamhet: Utlåning av böcker och tid skrifter.


                     
SAABINA
                     
                      Läge: Föreningsgatan 11. Ingång i sam ma port som Buketten, 1 tr. upp.
                      Verksamhet: Fritidslokal för olika sam mankomster för företagets anställda.


                     
NYA UTBILDNINGSVILLAN
                     
                      Läge: Tingvallavägen 12 (Gul villa). Håller på att färdigställas och skall etter nyårsskiftet
                      användas som utbildningslo- kaler för företagets anställda.