Bilaga
 


Vindrutan 649 1978-07-07
  SISTA BILEN FRÅN BELGIEN        

Så är det slutmonterat I Belgien och den sista bilen har lämnat Mechelen-fabriken. En del av personalen har samlats kring den sista Saab 99:an och bakom gapar de tomma materialhyllorna. En epok är över och vi tackar den duktiga Mechelenpersonalen för en fin Insats.