Bilaga
 

1978-05-23
         
 
         NY VD FÖR
     SAAB-SCANIA AB


Till ny VD för Saab-Scania AB tillträder från den 1 juli STEN GUSTAFSSON, för närvarande VD för Investmentbolaget i Incentive AB.
Sten Gustafsson är född 1923 i Stockholm.
Han avlade examen vid Handelshögskolan i Stockholm 1948, och tog graden Master of Bussincss Administration i New York 1952.
Från en post som biträdande försäljningschef i Godd Ycar kom han till Svenska Generalkonsulatet i New York 1950, och därifrån till läkemedelsföretaget Astra i Södertälje 1952. I Astra var han först direktörsassistent, sedan direktör och vice VD från 1957 till 1963, då han blev VD för Incentive.
Han innehar dessutom ett antal styrelseuppdrag i svenska företag.
            
              Sten Gustavsson