Bilaga
 

Vindrutan 610 1977-10-14


             Fluid form-maskin i det närmaste
               färdigutprovad i reaverkstaden

             

                Här pågår utprovning av en Fluid Form-maskin och det är Hans Folkesson t.v. och Jan Olsson som håller
                på med arbetet.


De första Fluid Form-aggregaten för montering i konventionella pressar utvecklades på Saab-Scania i mitten av 50-talet. Fluid Form som tillsats till konventionella pressar har sedan sålts i mindre utsträckning. Den enda nackdelen härvidlag har varit att finna lämpliga pressar.

Detta har nu avhjälpts genom att Saab-Scania nu utvecklat en komplett Fluid Form-maskin, som består av stativ, pressenhet, formningsaggregat, hydraul-aggregat och elektrisk kontrollenhet. Maskinen kan användas, dels för Fluid Form-pressning av komplicerade detaljer i en mängd olika material, dels för konventionell pressning.

De utrustningar som tidigare använts för Fluid Form-pressning har bestått av formningsaggregat och HP-klocka för tryck-
reglering, vilka byggts in i en konventionell press. Detta har medfört att man haft två separata hydraulsystem, ett för pressning och ett för tryckreglering. Fluid Form-maskinen utnyttjar samma hydraulsystem för både pressning och tryckreglering. Fluid Form-aggregatet är fast monterat i överdelen och presslaget sker uppåt, vilket bland annat innebär att olycksrisken är mindre än för konventionella pressar.

Prototypen är nu i det närmaste färdigutprovad och leverans av denna maskin sker i november. Maskinen kommer att tillverkas i sju standardstorlekar med presskrafter från 2—16 MN.        MASKINEN HAR FÖLJANDE DATA

        Max. presskraft:            6 MN (600 ton)
        Max. rondelldiameter:    270 mm
        Max dragdjup:               175 mm
        Total Installerad effekt:   81 KW
        Vikt:                             8.000 kg.