Bilaga
 


Vindrutan 603 1977-08-26              Elbilsprojektet utvecklas positivt


        

Som tidigare informerats om så sker vårt el-bilsprojekt i samarbete med ett par andra svenska företag. Erfarenheterna av den första prototypen har varit positiva och nu har en vidareutvecklad provbil tagits fram och den bygger på Saab 99-komponenter. Projektet går således succesivt framåt och det närmaste steget i utvecklingsarbetet är bland annat att prova den senaste versionen i reguljär postutbärning, vilket kommer att ske inom ett distrikt i Nyköping.