Bilaga
 


Vindrutan NR 603 26 AUGUSTI 1977


DATA OCH LEVERANS DELAR PÅ FÖRSTKLASSIGA LOKALER


Så har då både data- och leveransfolk dragit in i de nya lokalerna i bygget vid det interna järnvägsspåret, där 1.475 m2 står till förfogande. Och det rör sig om verkligt förstklassiga lokaler.

Byggnaden är delad mellan två funktioner. I den ena delen finner man funktionen för Leverans och Marknadskontakter, där bland annat personalen från gamla ”Ponderosa” fått gott svängrum för sina arbetsuppgifter.

Den andra hälften av byggnaden har tilldelats datafolk, närmare bestämt den personal som sysslar med ADB-produktion och dataregistrering. Totalt handlar det om ett 30-tal personer, varav ett 10-tal arbetar skift. Till de nya lokalerna har man bland annat flyttat D 22:an från de tidigare lokalerna samt nyinstallerat en Univac 1100/12, ett större, system söm efter ett par år kommer att avlösa D 22. Som vi nämnde ingressvis är lokaliteterna förstklassiga. De är ljusa, välisolerade beträffande både ljud och drag samt innehåller allt som hör samman med en modern och funktionsduglig arbetsmiljö.

Vi har bara att gratulera till de nya lokalerna.

                 
                    En del av maskinhallen som skall användas vid ADB-produktion och dataregistrering.

                  
                   I leveransavdelningens lokaler var det omöjligt att få någon översiktsbild p.g.a. skärmar runt varje
                   kontorsplats (snygga skärmar) men vi fick ändå en bild på de här tre tjejerna som tittade upp bakom
                   en skärm. Det är från vänster räknat: Carina Scherdin, Regina Engström och Margareta Högström.