Bilaga
 

Vindrutan 592 1977-05-13

BYGGEN PÅ GÅNG

Fram i sommar blir en del byggen klara för inflyttning. Det gäller fyra stycken. Och snart startas utbyggnaden av Karossverkstaden. Här en kort information om vilka byggen som är på gång:

               
                  Order- och datacentral Yta: 1.475 m2 Klart: 1 augusti

               
                 Avgaslaboratorium (etapp 2) Yta: 1.085 m2 Klart: 1 september

               
                 Slutmontering (tillbyggnad) Yta: 2.160 m2 Klart: 1 september

               
                 Formgivningslokal Yta: 650 m2 Klart: 1 augusti