Bilaga
 

1977-04-15

LANDETS MODERNASTE AVGASLABORATORIUM INVIGT


                   
                     I den tekniska utrustningen ingår avancerad elektronisk utrustning, en automatisk skrivare samt en
                     dator, som snabbt räknar ut de exakta mätresultaten. Till höger på bilden syns de säckar som samlar
                     upp avgaserna som skall analyseras.


Den 5 april invigdes det nybyggda avgaslaboratoriet, eller testanläggning för bilavgaser, som det kanske mera seriöst skall benämnas.

Den nya testanläggningen byggs i två etapper och det är den första etappen som nu är klar att tas i bruk. Etapp två kommer att byggas under sommaren och möjlig- heter finns sedan till ytterligare utbyggnad.

Den del av anläggningen som nu är klar är egentligen teststationen där man kan kora alla typer av avgasprov. Den totala golvytan är cirka 1.000 m2 och på den inryms fyra kompletta provrum samt ett större rum med uppställningsplatser för provbilar. Etapp två kommer att omfatta en bilverkstad med 20 arbetsplatser. Den nya anläggningen har tillkommit för att säkerställa så exakta provresultat som möjligt. En specialkonstruerad ventilationsanläggning ger exakt den temperatur och luftfuktighet man vill ha. Systemet har en kapacitet på 11.000 m3 luft i timmen.

I samband med CVS-proven skall man också köra bränsleförbrukningsprov, vilket ingår i de amerikanska bestämmelserna. Provet kallas Highway Fuel Economy Test. Samtliga resultat räknas fram med hjälp av dataprogram.

                      
                       Här är det chefen för Teknisk Utveckling, direktör Henrik Gustavsson, ingenjör Olle Granlund och
                       chefen för trollhätteverkstäderna, direktör Rolf Sandberg som samtalar med chefen för
                       Trafiksäkerhetsverket, Per-Olof Tjällgren, i samband med visningen av det nya avgaslaboratoriet.