Bilaga
 


1977-02-25

Byggen på gång

 
Här har man startat utbyggnaden av slutmonteringen.       Här kommer den nya formgivningslokalen att växa fram.

Så är det dags att bygga ut slutmonteringen igen och även denna gång blir det norrut. Det blir fjärde gången man sedan 1971 förlänger byggnaden åt det här väderstrecket och varje gång man ska bygga till måste man riva skärmtaket man har över upplagsplatserna utanför hallbyggnaden och flytta fram detta ett visst antal meter. Denna gång blir det 18 meter. Tillbyggnaden blir nämligen 18X120 meter, vilket ger en total golvyta på 2.160 m2. Omkring semesterdags skall utbyggnaden vara klar.

Samtidigt har man startat en tillbyggnad av Teknisk utvecklings formgivningslokaler. Platsen blir densamma som tidigare, alltså där den gamla ladan från Nordgården en gång stod. Här får man ytterligare 650 nr att arbeta på och de utvändiga måtten blir 36X18 meter. Även det här bygget beräknas vara färdigt vid semestertid.