Bilaga

 1976-VIPS-8


                             
                               Här går Malögasvängen inför fulltalig publik.

Succé för Malögasvängen

Den s.k. Malögasvängen med gammaldansande par på vägen mellan Saab-Scanias parkeringsplats i Trollhättan och Saab-Ana blev succé. Mängder av dansare ställde upp — och publiken var fulltalig utefter "dansbanan", som bestod av cykelbanan vid sidan av vägen. Paren fick avverka 4x200 m dans och mellan var 200:e meter fick man promenera. Hambo, mazurka och schottis var dansformerna och man kan bara konstatera att det var ett verkligt konditionsprov att ta sig fram till målet vid Saab-Ana. Där blev dock deltagarna väl omhändertagna med kaffe och priser. Till sist en eloge för ett utmärkt genomfört arrangemang som förhoppningsvis blir årlig tradition.