Bilaga
 


6 AUGUSTI 1976    NR 554        SISTA 96:an  FRÅN TROLLHÄTTAN
           —  FORTSÄTTNING I ARLÖV


Den 24 Juni lämnade den sista Saab 96 V4 monterlngsbandet I Trollhättan. Bakom den sista bilen låg monterlngslinan ödslig och tom, men runt den aktuella bilen samlades operatörer, kontrollanter och arbetsledare. En del av dem såg allvarliga ut, andra följde rivningsarbetena av 96:linan som redan hade Inletts. Som vi tidigare meddelat i Vindrutan kommer Saab 96 V4 att I fortsättningen monteras i Arlöv. Det innebär dock Inte att 96:an försvinner från trollhättefabriken. Fortfarande kommer givetvis pressning, karosstillverkning och lackering att ske i Trollhättan. Det blir alltså bara monteringen som förläggs till Arlöv och monteringen där startas omedelbart efter semestern.

Men visst blir det Ilte tomt efter veteranen 96:an. som hängt med sedan 1960
då den tillkom som en direkt utveckling av föregångaren Saab 93. 1966 försvann sedan tvåtaktsmotom och ersattes av en fyrtaktare varpå Saab 96 fick beteckningen V4 som ”tillnamn”.

I fortsättningen kommer det endast att monteras bilar av beteckningen Saab 99 i olika versioner. Personalen (rån 96-linan är redan omskolad och redo för de nya uppgifterna. Det är rutinerat folk så några problem kommer övergången till montering av Saab 99 Inte att med föra.

Och från Trollhättan har vi bara att önska Saab-Scanla I Arlöv lycka till med 96:an och vi hoppas så småningom kunna rapportera hur det går för vår mångårige kamrat 96:an nere I Skåne.


                 
                    Den sista 96 har färdlgmonterats I Trollhättan och operatörer, kontrollanter och arbetsledare har samlats
                    i avskedets stund. Monteringen fortsätter I Arlöv.