Bilaga

1976-06-11

96:an till Arlöv - Så blir det i Trollhättan


Som de flesta förmodligen redan vet så kommer Saab 96-tillverkningen att flyttas från Trollhättan till Arlöv och den sista 96:an kommer att lämna trollhätteverkstäderna den 24 juni 1 fortsättningen kommer det alltså uteslutande att tillverkas Saab 99 i Trollhättan.

Saab 96-linan kommer därmed att byggas om för Saab 99-tillverkning, Den nuvarande 99-linan kommer i fortsättningen atl kallas lina A och där kommer samtliga varianter, utom 99 L att monteras, Den ombyggda linan, som kommer att kallas !ina B, kommer att uppta 99 L och GL 2-dörrars, men inte Combi Coupé.

Rivning och ombyggnad
Den gamla 96-linan kommer att rivas och det kommer att ske från och med midsommar och pågå fem veckor framåt, Efter semestern beräknas hela ombyggnaden vara genomförd,

Så blir det
För detaljmonteringen innebär omställningen bland annat att det blir separata monteringar för lina A och B av dörrar, huvar, kyl och panel. Vad gäller detaljmonteringar i Övrigt, så kommer dessa att köras gemensamt för både A- och B-Iina, Lina B:s sträckning kommer alt vara oförändrad, men hjulmätning och hjul montering kommer att flyttas. De väsentliga förändringar som kommer att
ske är installationen av nya under-up fixturer på linsträng 1 och på visst avsnitt av linsträng 2 kommer en bredare typ av piattconveyor att läggas in Det blir också en ny överfart mellan lin" sträng 2 och 3- Beträffande framtransport av materiel kommer den, när det gäller motorer, dörrar m.m. att ske med truck.

Ingen personalminskning

Någon personalminskning kommer omställningen inte att medföra och det kan nämnas att all berörd personal, cirka 200 personer, har genomgått en omskolning för sina kommande arbetsuppgifter.
De gamla förmansområdena på linan kommer att vara intakta Däremot blir det vissa omplaceringar inom detaljmonteringen, Vad gäller produktionstakten, så kommer den att vara oförändrad på lina A, vilket betyder 191 bilar per dag På lina B beräknar man vara uppe i full produktion i början av oktober, alltså 51 bilar per dag.

 
Snart är monteringen av Saab 96 ett minne blott för
Trollhättans del.