Bilaga
 

1976-03-19


 
     Intervjun

           
             Bengt Cronquist på sin arbetsplats i Nya kontoret.


"Stimulerande
arbetsuppgifter viktigast"


Lottdragningen om "intervjuoffret" ut- föll denna vecka så, att det blev en in- köpare som får svara på våra frågor.

Men först presentationen:

Namn:                Bengt Cronquist
Ålder:                 41
Yrke:                  Inköpare pa Materialavdelningen
Arbetsplats:        Nya kontoret
Anställningsår:    1960

— Vilka är dina arbetsuppgifter som in- köpare?
— Först och främst att finna lämpliga leverantörer av de artiklar som skall användas i bilproduktionen. För min del gäller det bland annat lås, rattar m. m.

— Trivs du med det arbetet?
— Ja, jobbet är bra och jag trivs fint med det. Det är framför allt ett intres- sant och omväxlande arbete som ger möjligheter till kontakter både internt och externt.

— Om du fått välja ett annat arbete här på Saab-Scania, vilket skulle du i så fall valt?
— Jag skulle nog inte valt något annat. Men för kortare perioder skulle det vara intressant att pröva på andra arbeten för att få erfarenhet och förståelse för andras arbetsuppgifter,

— Vilket är viktigast för att trivas på arbetsplatsen?
— Att arbetsuppgifterna är stimuleran- de och att man trivs med sina arbets- uppgifter och sin omgivning.

— Vad tycker du är bra på Saab- Scania?
— Saab-Scania har varit och är en lugn och stabil arbetsplats med en sta- dig expansion.

— Vad tycker du är dåligt?
— Det provisoriska byggandet och de långdragna löneförhandlingarna.

— Vad gör du helst på din fritid?
— Friluftsliv och att hålla liv i min träd- gårdstäppa.