Bilaga
 

1974

Välkommen till ÖRN


FRITIDSPARADISET PÅ VÄSTKUSTEN


Utsikt över viken nedanför en av tältplatserna.


Med det här bladet avser vi att redogöra för hur Saab- Scanias fritidsområde i Bohuslän ser ut, var det är beläget samt vilka möjligheter man har att utnyttja sin fritid där. Eftersom området står öppet för hela Saab-Scania- gruppens personal och med tanke på att man inte alltid har lämplig karta tillhands har vi sammanställt detta särtryck. Vi tror att den som har med sig det här bladet på färden mot örn skall hitta rätt.

Fritidsområdet är beläget vid bohuslänska kusten omkring nio mil från Trollhättan. Det ligger strax intill Örns samhälle några kilometer från färjeläget fastlandet — Bohus Malmön och en halvmil sydost om Smögen. Kartskissen visar hur man tar sig dit med bil. Hur man, sedan man väl kommit till örn, utnyttjar fritiden där är givetvis individuellt. Som ledning kan nämnas att det finns tillgång till 14 båtar, som lånas ut gratis, en fin badvik med trampolin, utmärkta campingplatser med utrymmen för husvagnar, tvättställ, el-uttag för rakapparat, matkällare, toaletter samt en samlingssal med TV. Dessa "tillbehör" står till ert förfogande närhelst ni kommer till örn och det enda som begärs av er i gengäld är att ni förvaltar "tillbehören" och den vackra naturen så, att de som kommer efter er dit blir lika nöjda med besöket som ni.

Därför finns det bestämmelser, som alla bör bekanta sig med och respektera. De finns anslagna på området och ser ut så här:

1. Campingplatsen är avsedd för anställda inom Saab-Scania- gruppen.

2. Lösa hundar får icke förekomma inom området.

3. Om båt ej avhämtas en timme efter beställd tid anses rätten till lån förverkad.

4. Båt får ej användas längre än fyra timmar per lån. Om något speciellt hänt med båten (förkommen dragg, bruten åra etc) skall detta meddelas vid återlämnandet av nyckeln. OBS! Nyckeln skall återlämnas genast efter lån. Den som inte respekterar detta kommer att utestängas från båtlån.

5. Utöver bestämmelserna finns en del samlevnadsregler som borde vara självklara, men som förtjänar att påpekas.: Om du kommer sent till området, stäng då bildörrar och bagagelucka så tyst som möjligt så att omgivningen inte störs. Fiskrensning liksom klädtvätt vid tvättställen bör inte förekomma.

Om alla uppträder på ett försynt och hänsynsfullt sätt kan Örn vistelsen bli den rekreation och avkoppling som vi alla tänkt at den skall vara.


Fritidskonsulent Georg Kvibro garanterar att trampolinen har den rätta svikten.


De har tälten står på den nedre tältplatsen.


Båtar får man låna gratis på Örn.