Bilaga

1974-10-04

Byggen på gång


Förutom att Karossverkstadens utbyggnad snart är klar, så pågår en del andra Intressanta byggen ute I kanterna av företagets Industriområde.

■ Motionscentralens huvudbyggnad har t ex haft taklagskransen i topp för flera veckor sedan och i dagarna kommer det stora
   bolltältet att resas.

■ Varmförrådet för monteringsdetaljer reser sig nu I "skelettform". Magasin 19 blir namnet på den byggnaden och det beräknas
   vara inflyttningsklart vid årsskiftet.

■ För Pressverkstadens räkning byggs det ett förråd för pressverktyg och i den lokalen kommer även att finnas utrymme för
   justering av verktygen.

Flera utbyggnader är på gång och vi får säkert tillfälle att återkomma.


                          
                           Även om motionscentralsbygget ter sig ganska rörigt just nu, så är i alla fall huvudbyggnaden
                           under tak.

                          
                            I den här skelettliknande konstruktionen kommer det sä småningom att bli varmförråd för
                            monteringsdetaljer.

                          
                           En stabil betongkonstruktion bildar stommen för det kommande pressverktygsförrådet.