Bilaga
 


Vindrutan 23 AUGUSTI 1974


Motionscentralen växer upp

Bygget på Motionscentralen fortskrider planenligt och går allt som det skall, vilket vi får hoppas, så skall det vara klart för inflyttning i mitten av oktober.

Denna första etapp på Motionscentralen omfattar själva byggnaden, bolltältets grund och motionsslingan. Den sistnämnda är för övrigt redan klar och har en längd av 1100 meter. Det som pågår nu är alltså själva huvudbyggnaden och grunden för tältet.

Stora resurser
När byggnaden blir färdig kommer den att innehålla rum för individuell träning, vilket innebär sådana som vill utnyttja Motionscentralens stora resurser för träning på egen hand. Hår kommer nämligen att finnas omklädningsrum, duscher bastu och träningsredskap av olika slag. Det blir även ett separat rum för sjukgymnast.
Arbetstidsanpassat Där blir även plats för sammanhållna grupper, alltså sådana som anmäler sig för motionsgymnastik på speciella bestämda dagar. Man planerar att kunna ta emot fem sådana grupper tisdagar och torsdagar, på tider som är anpassade efter arbetstiderna. Ingen skall alltså behöva avstå sin träning på grund av arbetstiderna.

Bolltält
I bolltältet, som blir 20 x 40 meter, ämnar man bedriva bollspel av skilda slag och tiderna kommer att prickas in efter Kontakter med IF Saab. Bland annat räknar man med ett uppsving för de interna avdelningsserierna.

Som sagt, jobbet med Motionscentralen pågår och vi får säkerligen anledning att återkomma.
                  
                  
                     
Arbetet med Motionscentralen pågår och här är det väggarna till huvudbyggnaden som
                      håller på att muras upp.