Bilaga

1974-03

Nu produceras Saab 99 i Belgien


Den 11 februari drog man igång produktionen av Saab-bilar i Belgien. Det kunde man göra sedan den sista produktionsenheten, Karossverkstaden, stod klar att ta i bruk.

Karossverkstaden har varit den mest arbetskrävande delen att bygga upp eftersom utrustningen är ganska komplicerad. Bland annat fordrar jiggtillverkningen stor noggrannhet. Den delen har Saab-Scania i Linköping stått för och ingenjör Bertil Andersson, Saab-Scania i Trollhättan, som lett Belgien-projektet, ger en eloge till den linköpingspersonal som arbetat med jiggutrustningen. Samtidigt framför han här genom Vindrutan ett hjärtligt tack till alla dem vid trollhätteverkstäderna som på olika sätt hjälpt till att genomföra Belgien-projektet.

CDK-principen
Vid den nu färdigställda karossverkstaden i Mechelen bygger man enligt CKD-principen. vilket innebär att vissa sammanbyggda enheter t.ex. golv. dörrar, huv och bagagerumslucka levereras från Trollhättan, men där belgienfabriken i övrigt svarar för undergrupps- och karossammanbyggnaden själva. Utrustningsmässigt skiljer sig karossverkstaden i Mechelen från den i Trollhättan genom att den har stationära jiggar för framdel och karosssammanbyggnad.

Kapacitet
Karossverkstaden är byggd för att klara 7000 karosser per år på dagtid. Vill man öka produktionstakten måste tvåskift tillgripas, då några utbyggnadsmöjligheter inte finns. Fram till semestern kommer dock tillverkningstakten att hållas vid 5000 bilar per år.

Material
De materialleveranser till Mechelen, som gar med container, beräknas räcka i sex dagar, övrigt material i tjugo dagar. Materialet förvaras och hanteras på samma sätt som i Trollhättan d.v.s. kombinerat ställ och fristapling samt truck- och handtransporter. Under installationen och under inkörningen har personal från trollhätteverkstäderna medverkat. Totalt rör det sig om 13 personer, som med varierande tidsinsatser bidragit till att få igång karossverkstaden. Slutligen kan vi meddela att Belgien-fabriken för närvarande sysselsätter 260 personer.

 
Den första CKD-tillverkade karossen klar.                                   Full fart på tillverkningen i karossverkstaden.