Bilaga

1974-02-01

SAAB 94 VAR EN SLAMKRYPARE

När vi i Vindrutan presenterade Saab 90serien reserverade vi oss när det gällde Saab 94. Av den expertis vi rådfrågade påstod huvudparten att det var en förbättrad version av flygplanet Saab-Safir, några att det var en lättmetallbåt.

Men tidningen hann knappt komma ut förrän telefonen ringde och några "verkliga experter" (ing. Ähs var först) talade om vad Saab 94 var för någonting. Jo, det var föregångaren till Saab Sonett, tillverkad i Asaka, numera inhyst på gamla KMX nere vid Älven.

Vi bugar och tackar för den värdefulla upplysningen, som ger oss en fullständig förteckning över Saab 90-serien.

                                        
                                          Detta är Saab 94, föregångaren till Saab-Sonett, tillverkad i Asaka.