Bilaga

1973-11-02

Stor efterfrågan på  99:ans stolar


De främre stolarna i 1974 års modell av Saab-99 har rönt berättigad uppmärksamhet, inte bara för värmesitsen, för den fanns redan i de tidigare modellerna. Det måste alltså bero på konstruktionen i sin helhet och givetvis på det inbyggda nackstödet, som är en direkt fortsättning på ryggstödet.

Tydligen är det många bilkunniga som upptäckt fördelarna med årets 99-stolar. På annat sätt kan man knappast tolka alla de beställningar och förfrågningar som formligen strömmat in under den senaste tiden.

Stort intresse
Hur glädjande den stora efterfrågan än är, så ligger den dock utanför det ordinarie produktionsprogrammet och när det, som i det här fallet, rör sig om en efterfrågan på närmare 750 stolar, så kan det förmodligen komma att uppstå vissa leveransproblem. Men visst är det roligt när både Saab-bilarna och en viss detalj i dem väcker extra intresse.

Olika intressenter
Bland intressenterna finns inte enbart privatpersoner, utan också Taxi och Polisen — alltså folk som vet vad det betyder att sitta rätt och att sitta säkert när man kör bil. Och som en liten krumelur i det hela kan nämnas, att ett par personer även vill försöka placera in Saab-stolarna i bilar av annat fabrikat än Saab!

Slutligen skall sägas, att stolarna tillverkas i Nyköping, att "innanmätet" kommer från en underleverantör och att stolarna monteras av tapisserisektionens personal.

  
Doris Syren syr samman en ryggdel till en 99-stol.                        Thomas Nilsson ser till att ryggstolsklädseln kommer på plats.