Bilaga
 

1972-09-01

Skeetskyttarna har fått en fin skjutbana

Före semestern invigdes en skjutbana för jakt- och sportskyttesektjonen inom IF Saab Det gäller alltså skeetskytte, en skytteform som tydligen är på frammarsch. Arm Larsson från utbildningsavdelningen förrättade invigningen i stället för IF Saabs ord Bjarne Hellqvist, som var förhindrad närvara.

Banan är belägen i ett skogsbryn mellan Brunnered och Börsle cirka 1 mil från Trollhättan. Den har två utskjutningstorn med en modern kastmaskin i varje torn samt 8 skjutstationer. Anläggningen har tillkommit med företagets ekonomiska stöd men där har även utförts ett uppoffrande frivilligt arbete av medlemmarna i IF Saabs jakt- och sportskyttesektion.
Matts Karlsson, som är ordförande i sektionen, vill också ge en eloge till markägaren Åke Almqvist för hans positiva inställning vid banans anläggande. Matts Karlsson ber oss också att hälsa nya skyttar välkomna till den nya banan, där träning pågår varje tisdag och torsdag från kl 17.30.

             
             Skeelskyttarna samlade framför det ena av de två ulskjulningstornen.