Bilaga
 NR 330 - 3 MARS 1972


 Två tjänstebostäder - nu kontor

            

De två villorna, som ligger mellan matsalen och Saab-Scania-fabriken, kommer i fortsättningen att tjänstgöra som kontorslokaler efter att i mer än tre decennier ha varit tjänstebostäder.

I villan närmast företaget har förman Gustav Westlund bott och i villan intill har garagemästare John Jonnsson haft sin boning. Arrangemanget har ansetts motiverat med ranke på deras befattningar, Westlund som förman på anläggningssidan, med bl a ansvar för flygfältet och snöröjning, Johnsson som ansvarig för att företagets tjänstebilar alltid stå redo att transportera gäster samt olika befattningshavare inom företaget till Torslanda, Herrljunga m fl platser

Tre verksamheter i villorna
Nu blir det emellertid kontor i båda villorna. I villan närmast matsalen finns redan informationsavdelningen på plats sedan några år tillbaka. Den finns i övervåningen och i undervåningen kommer bosradskontoret att flytta in så snart lokalerna iordningställts Och i villan närmast fabriken har den nytillkomna utbildningsavdelningen installerat sig.

De har ”bott ihop” med företaget
Vi frågar hur Johnsson och Westlund trivts med att bo ihop med företaget.
Vilka för och nackdelar har det inneburit?

John Johnsson: - En gång tiden var det väl inte förknippat med någon olägenhet att ha bostad på arbetsplanen, men då var inte företaget så stort. Alltsamman
var en idyll härute. Det har väl också varit en tillgång att snabbt vara på plats om så behövts. Men sedan företaget vuxit ut till vad det är i dag, vägar byggts runt bostaden, den nya vägen till Tunhem tillkommit, har det blivit buller både natt och dag. Ja, frågan är väl, om inte boplatsen är rent olämplig numera. Visserligen kan man inte promenera till jobbet längre, utan dväljes i en nog så förargig bilkö från och till den nya bostaden Men det var nog i alla fall hög tid att flytta. Naturligtvis ringer telefonen lika lätt på der nya adressen, så där blir det ingen skillnad Men det hör ju till jobbet... så det så

Gustav Westlund: - Eftersom vi bott inom SaabScanias verkstadsområde i snart 32 år och i två olika bostäder, så är det en lång tid att blicka tillbaka på.
För mitt arbete på flygfält och värkstadsområde har har det varit en fördel att ha bostad nära.
För min familj kanske det inte alltid har varit det bästa. Ungdom med skolgång bör nog bo centralt. Tack vare god sammarbetsvilja förstående syn, på uppkomna småproblem, god grannsämja samt en hustru med många goda sidor, så har det alltid ordnat upp sig tiII det bästa.

                             
           John Johnsson                                                                          Gustav Westlund