Bilaga

1971 vips nr 2

Redaktionsråd för Vips och Vindrutan i Trollhättan

Ett redaktionsråd för Vips och Vindrutan har bildats vid Saab-Scania i Trollhättan. Beträffande Vips, så blir det nybildade rådet av lokal karaktär under redaktionsrådet i Linköping. Redaktionsrådet i Trollhättan, som kommer att vara tidningsredaktionen behjälplig med förslag om idéer, är sammansatt av representanter för de olika fackorganisationerna vid företaget samt Finska föreningen. Dessutom har en kvinnlig representant utsetts för att tillvarata de kvinnliga anställdas intressen. Rådets sammansättning framgår av bilden och bildtexten här nedan.
 

 

  
 Stående från vänster:
Osmo Pabkala (Finska föreningen), Jörgen Jeppsson (SIF), Svend Thomsen (SALF), John Lindänge (Verkstads- klubben).

Sittande från vänster:
Gerd Nordström (de kvinnliga anställda), Karl Erik Ågren och Anita Huhta (redaktionen).