Bilaga
 


Vindrutan   1970-12-04

1970-års Saab-Scania Veteraner
Glada 25-årsjubilarer förevigades av Saab-Scania-fotografen Gunnar Nilsson.

Från vänster stående: Rune Johansson, Åke Claesson, Rune Ahlberg, Ragnar Andersson, Karl-Erik Örberg, Sven Andersson, David Andersson, Erik Jarltoft, Stig Bohm, Tage Jonsson, Gösta Spjuth, Verner Andersson, John Lönn.

Sittande från vänster: Yngve Johansson, Bertil Sallander, Alvar Johansson, John Johnsson, Bertil Andersson, Helge Nilsson, Ivan Söderberg, Torsten Andersson, Tage Myrin, Erik Claesson och Arne Sjöström.