Bilaga
 

1970-11-13

            Utnämningar inom Saab-Scania-Koncernen
         LENNART OHLSON

Till chef för utvecklings- och konstruk- tionsavdelningen vid Scania-Bussar har utsetts ingenjör Lennart Ohlson, Saab- Scania, Södertälje.        TORSTEN ARNHEIM

Till vice verkställande direktör i Saab- Scania AB har utnämnts direktör
Torsten Arnheim. Han har knutits till
företagsledningen i moderbolaget och
fortsätter samtidigt som VD i Saab-Ana.        HENRIK GUSTAVSSON

Till direktör och chef för utvecklings- och konstruktionsavdelningen vid Saab- Scanias personbilssektor i Trollhättan har utsetts civilingenjör Henrik Gustavsson, Scania-Bussar, Saab-Scania.