Bilaga

 1970-08-28-nr239

             
SAAB enda märke som ökar på vikande svensk marknad

Under januari—juli 1970 registrerades i Sverige 113.821 personbilar mot 126.798 motsvarande tid förra året, dvs en minskning med 12.997 enheter. Volvo ligger på första plats med 30.319 inregistrerade bilar (32.871) och SAAB på andra med 18.558 (17.948). SAAB är det enda märke som sålts i fler exemplar än under januari—juli i fjol. SAAB :s marknadsandel i Sverige steg genom den ökade försäljningen till 16,3 procent (14,2). Volvo har en marknadsandel på 26,6 procent (25,9).