Bilaga

1969 nr7

                                

Företagets "röst utåt", den som en telefonerande först kommer i kontakt med, det är telefonisterna — "flickorna i växeln". Hur damerna bakom de anonyma rösterna ser ut tänkte vi visa i en serie bildsvep från de olika SAAB-företagen. Vi börjar med SAAB-Trollhättan, och eftersom det är julnummer blir det i tecknad inramning — med fullbesatt växelbord här t.h. och de enskilda presentationerna här
nedan.

                                      - Och så några råd och "kom ihåg" för smidigare och
                                        bättre telefonkontakter.

                                       - Meddela växeln om ni träffas på annat telefonnummer
                                         än ert ordi- narie, t.ex. vid besök på annan av- delning
                                         eller på resa.

                                       - Är ni upptagen av samtal och blir uppringd, be att få
                                         ringa så snart ni blir ledig. Säg inte "vänta ett ögnoblick",
                                         det kan bli långa se- kunder.

                                        - Tala om för era anhöriga ert an- knytningsnummer på
                                          SAAB. Tele- fonisterna hittar er fortare då.

                                        - Meddela växeln när ni får ändrat anknytningsnummer.

                                        - Försök underlätta arbetet för te- lefonisterna. De har
                                          det snärjigt ibland.


                 
      Inger Bringfeldt                  Gunnel Ekberg               Kerstin Wallén                               Ulla Larsson

                     
      Aina Kucera                       Mary Nystrandh                       Birgitta Leverin                   Ann-Marie Sörqvist