Bilaga

1969 nr3

Rolf Mellde direktör             


Chefen för tekniska avdelningen vid Trollhätteverkstäderna, överingenjör Rolf Mellde, har vid styrelsesammanträde utnämnts till direktör. Rolf Mellde är född den 30 september 1922. Efter ingenjörsexamen vid STI 1942 kom han, efter anställningar vid Bergsbolagen i Lindesberg och Skandiaverken i Lysekil 1943—1946, till SAAB-T som motorkonstruktör 1946. Två år senare utsågs han till chef för utprovningsavdelningen i Trollhättan och 1959 utnämndes han till överingenjör. Mellde har tidigare gjort sig känd som en framstående tävlingsförare. Han har tävlat i ett flertal europeiska länder och i USA, ständigt med SAAB.