Bilaga


1969-06-13-nr186
 

Antalet anställda

Antalet anställda vid Saab-T har sedan föregående
månadsskifte ökat med 50 och var den 31 maj 3.860.
Saab-G hade 666 anställda, en ökning med 33. Saab-K
ökade också — från 110 till 113.

Totalt har nu de tre Saab-verkstäderna 4.639 anställda.