Bilaga

1967-03-23-nr92

                               Nyhet på Saab


    
 

Ett specialtåg för besökande grupper hos Saab, Trollhättan, har introducerats och vi ser här en bild från premiärturen. Det är 40 lärare från Svensk Yrkesskoleförenings västsvenska grupps bilavdelning som tagit
plats för rundtur i verkstäderna. De guidas av Pelle Pettersson (med ryggen mot kameran) och vid truckratten sitter Alf Larsson. Mera om tåget i nästa nummer av Vips.