Bilaga

1966-08-05-Nr70

               
   Ändring av matpriserna i personalrestaurangen

Sedan matpriserna senast ändrades i juli 1965, har löner och livsmedelspriser stigit, vilket gör det nöd- vändigt att företaga en prisändring enligt nedan- stående prislista fr. o. m. måndagen den 1 aug. 1966.

     PRISLISTA
     Smörgås med ost ...................... 1:—
     Smörgås med kött ...................... 1:05
     Mjölk, tetra.................................. 0:40
     Mjölk, glas ................................. 0:30
     Kaffe, stor kopp............................ 0:50
     Kaffe, liten kopp........................... 0:40
     Choklad, stor kopp....................... 0:50
     Thé.............................................. 0:30
     Läskedrycker............................... 0:75
     Pilsner ........................................ 0:85
     Pilsner, special............................. 1:—
     Porter.......................................... 1:—
     Meny .......................................... 0:90
     Lyckholms ljusa............................ 0:60
     Coca-Cola, liten ........................... 0:70
     Coca-Cola, stor ............................ 1:—
     Frukost........................................ 2:20
     Gröt resp. välling........................... 1:25
     Smör och bröd............................... 0:45
     Assiett = 2 sorters pålägg.............. 0:65
     Dessert ....................................... 1:15
     Varmrätt ...................................... 2:65
     Varmrätt, 1 glas mjölk .................. 2:95
     Varmrätt, 1 tetra mjölk................... 3:05
     Varmrätt, 1 tetra mjölk, smör och bröd ... 3:50
     Varmrätt, 1 glas mjölk, smör och bröd .... 3:40

I förekommande fall ovan avses priset vid köp av kuponghäfte. Priserna vid kontantutbetalning kommer även i fortsättningen
att vara 50 öre högre.