Bilaga
 

1965-VIPS2

250.000:e BILEN

Måndagen den 25 januari lämnade bil nr 250.000 monteringsbandet vid. Saab-T. Händelsen väckte ingen större uppmärksamhet — det går undan nu för tiden — men den röda Sedanen fick i alla fall siffrorna 250.000 målade på vänsterdörren.

Det tillverkas ju 50.000 bilar per år nu och det kan i det sammanhanget erinras om att det under det första ”bilåret” 1950 byggdes 1.200 bilar. Den sammanlagda summan 250.000 bilar har en fördelning på olika biltyper, som ser ut som nedan:

    Saab-92     20.128                    Saab-95      17.466

    Saab-93     52.731                    Saab-96     159.675

                                                    Summa    250.000


                          
                             Efterjusteringsavd. representerade av fr. v. verkmästare Gösta Svensson, montör
                             Karl Andersson och förman Harry Nilsson, överlämnar 250.000 :e Saab-bilen till
                             provförare Karl-Gustav Jansson.