Bilaga

1965-08-05-Nr43

                                      Priser på bilar vid försäljning till anställda

                Fr. o. m. den 1 juli 1965 gäller följande priser på Saabbilar vid försäljning till anställda inom Saab.

1. Bilar (Priserna inkl. accis och omsättningsskatt)
    Saab Sedan (4-växlad)............. 10.170
    Saab Herrgårdsvagn................. 11.480
    Saab Sport.............................. 14.020

2. Utrustning, tillbehör m. m. (Priserna gäller exkl. omsättningsskatt)
    Pristillägg för soltak, Saab Sedan .... 600:—
    » » vita däck, per bil.......................... 75:—

3. Pristillägg vid avbetalning
    Avbatalningilillägg
    Avbatalningstid             Saab       Saab         Saab
                                      Sedan    Herrg.vagn    Sport
    Intill 3 månader               90:—     105:—        150:—
      4— 9 månader              225:—     270:—       340:—
    10—15 månader             360:—     425:—        530:—
    15—24 månader (avser  —             660:—         —      endast Saab Herrg.vagn)

Priserna inkluderar Saabs 2/5-garanti samt standardutrustning enligt gällande specifikation. Vidare ingår säkerhetsselar, leveranstrimning och övriga leveranskostnader, monterade nummerplåtar, skattekvittohållare och graverad namnplåt samt ombesörjande av registrering men ej registreringsavgift.

För SAAB-G blir priserna enl. nedanstående:

Saab Sedan (4-växlad)

Pris inkl. accis .............9.300:—
Omsättningsskatt.............930:—

                        Kronor 10.230:—

Saab Herrgårdsvagn
Pris inkl. accis ............10 490*_
Omsättningsskatt...........1.050:—

                         Kronor 11.540:—

Saab Sport
Pris inkl. accis ...............12.800:—
Omsättningsskatt ............1.280:—


                           Kronor 14.080:—