Bilaga

1965-06-30-Nr42

OVERHEAD-PROJEKTOR


En Overhead-Projektor för bildvisning i samband med informationer, konferenser och dylikt har anskaffats.
Apparaten kan lånas genom EOR Sahlberg, telefon 478, snabbtelefon 144.

Organisationskontoret