Bilaga 1965-06-16 Nr41                    FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG BEHANDLADE VID SAMMANTRÄDE DEN 20/5 1965

FÖRSLAGSSTÄLLARE    ANST.NR      AVD.             FÖRSLAGET AVSER:                                                         BELÖNING
L. Åberg..............              1737           3752         Vid kylartillverkningen användes ett lödtenn med tennhalt                  12.500:—
                                                                          40 °/o. Föreslår att försök göres att använda 36 %-igt.
L. Hjerth.............                5972          3755         Metodändring vid fastskruvning av främre bagagerumsbräda                     75:—
                                                                           å Saab-sport.
K. Edström............                 82          3862         Förslag till ändring av impulsgivare för automationsbry-                          250:—
0. Börjesson...........                 8           3862          tare.                                                                                                 250:—
K. Andersson..........            1390           3721         Förslag till ändring av verktyg för stansning av luftintaget                       825:—
på takplåten.
1. Malm ..............               5644           3755         Föreslår att arm- backljuskontakten på H-styrd sport vän-                     105:—
                                                                            des ett halvt varv för att underlätta montering å linan.
L. Callesson...........             1797            3524        Föreslås att de dyrbara natursvamparna som användes på                 Försk.bet.
                                                                            station 21DE ersattes med Veetcxduk.                                             2.000:—