Bilaga
 

1965-03
 

   
De båda spor/bilsprototyperna i ungefär rätt skala i förhållande till varandra. T. v. den Sasonritade och vid AS] byggda plastvagnen.  Kylargrillen har som synes tydliga Saabdrag. T. h. MFI-bilen med s.k. fastback-bakparts och tvärt avhuggen akter. 


VIPS Nr 2 1965

SAAB PROVAR TVÅ SPORTVAGNPROTOTOTYPER   

Två stycken låga, 2-sitsiga sportbilar av  kupetyp genomgår f. n. omfattande testningar vid Saabs utprovningsavdelning  Trollhättan. Vagnarna skiljer sig avsevärt från varandra i stilen, men båda är prototyper och båda är i maskinellt och chassitekniskt hänseende baserade på standardkomponenter av Saabs tillverkning. 

Den först färdigställda, lättaste och minsta vagnen har byggts av AB Malmö Flygindustri, MFI, och utformats av den svenske  designern Björn Karlström. 

Bakom linjerna på bil nummer två står formgivaren Sixten Sason — som också är  mannen bakom Saab-bilens linjer — och  för det övriga utvecklingsarbetet och tillverkningen svarar AB Svenska Järnvägsverkstäderna — vanligen förkortat till ASJ. 

Den av MFI i Malmö byggda bilen har redan visats offentligt första gången i samband med det av det engelska radio- och  TV-bolaget BBC anordnade miniatyrrallyt  på Hedenlunda i början av februari. 

Tills vidare måste de två bilarna betraktas som rena experimentvagnar. Om någon av dem i slutgiltig version kommer att stå som modell för en serietillverkad sportvagn  är ännu ovisst. På flera marknader — och  bland dem främst USA — råder dock ett  starkt intresse för en Saab-modell av den  här karaktären och inom Saab är man angelägen om att kunna tillgodose detta intresse. 
Båda vagnarna har under huven en Saab Sport-motor av vanligt standardutförande.  Meningen är dock att motorn i en eventuellt seriefärdig vagn skall ha en effekt  på ca 60 hästkrafter (DIN) och differentialen en utväxling som medger en toppfart på drygt 160 km i timmen. Det är inteuteslutet att en snabbare och för tävlingsbruk avsedd, mer högtrimmad modell kan komma att tillverkas. 

Den av ASJ framställda prototypen har karosseri av glasfiberplast samt ett helt avtagbart tak. Bakrutan är vertikalställd och flankerad av från takhörnen i mjuk båge löpande, fenliknande kanter. Sidorutorna  kan vevas ned helt och bakrutan är löstagbar. Tak- och bakruta får plats i bagagerummet och bilen kan alltså även ute på  resa snabbt ändras till cabriolettyp. I takets  bakre del är en störtbåge infälld. Den innebär att även vid helt öppen bil finns en  säkerhetsfaktor vid en ev. rundslagning. 

MFI-prototypcns karosseri är av plåt men i eventuell serieversion kommer vagnen att utföras med kaross av glasfiberarmerad plast. Kylluftintaget i fronten avses få en grill och rundade konturer. Det är meningen att bakrutan skall bilda lucka till bagageutrymmet och att den vertikala delen av karossens bakparti skall få en utskjutande, skarpt konturerad inramning. 

Båda bilarna är givetvis framhjulsdrivna och 4-växIadc. Ratten och instrumentbrädan är av samma förnämliga utförande som i Saab Sport. Framhjulen har skivbromsar och bromssystemet är diagonaldelat i två av varandra oberoende kretsar. Däcken är av sportvagns typ. 

Måttuppgifter:       
                      Prototyp         Prototyp         Saab 
                      MFI                ASJ                Sport 
Längd, m        3,70                4,15                4,17
Bredd, m        1,53                1,48                1,58 
Höjd, m          1,12                1,18                1.45 
Hjulbas, m      2,12                2,20                2,50