Bilaga
 

1964-1

                    Saab 96 arets bil 1963
       Nya bromssys temet avgörande motiv


I tidskriften Teknikens Världs röstning för Sveriges bil och motorjournalister valdes Saab 96 till Årets bil 1963.

Striden blev hård bland toppen av de 24 olika bilmärken, som erhöll röster, men Saabs seger stod klar ganska snart.

Mänga av de omkring 100 deltagarna röstade för Saab som en uppskattning av politiken att bjuda successiva förbättringar inom en given ram i stället för sällan förekommande revolutionerande förändringar. Det under 1963 införda tvåkrets bromssystemet blev avgörande för valet av Saab.

Ett bromssystem delat i två kretsar innebär i praktiken att bilen har två av varandra oberoende, hydrauliska bromssystem. För Saab är systemet diagonalkopplat — det ena påverkar höger framhjul och vänster bakhjul och det andra de två andra hjulen. Om ena systemet sätts ur funktion finns alltså fortfarande bromsverkan kvar på två hjul.

Bland övriga säkerhetsbefrämjande förbättringar — som införts utan att höja priset — har framhållits självjusterande t rambromsar, handbroms som kan nås med påtaget säkerhetsbälte, fästpunkter för trepunkts säkerhetsbälte som standard och ny tydligare instrumentpanel.

Andra har motiverat sina Saabröster — förutom med säkerhetsdetaljerna — med bilens internationella tävlingsframgångar, dess driftsekonomi, vägegenskaper, pålitlighet som familje och bruksvagn osv.

Till röstningen om Årets bil inbjuds alla de ledande bil- och motorexperterna i fack- och dagspress över hela landet. Varje rös-
tände får sända in sin röstsedel med motivering. En plakett i silver, speciellt präglad för omröstningen, tilldelas bilfabrikanten. Plaketten bar texten: Årets bil 1963 Teknikens Värld. Till Svenska Aeroplan Aktiebolaget för Saab 96.


 
Silverplaketten för årets bil. Vid en ceremoni på Saab-L i januari överlämnades till VD Tryggre Holm silverplaketten för Arets bil av direktör Erik Roth (t.h.) i Teknikens Värld. I mitten tidningens chefredaktör Rune Melander.