Bilaga
 

1963-Vips4

       100.000:e NITTIOSEXAN    LEVERERAD

      

Den 4 juli lämnade den 100.000 :e 96: an monterings bandet efter en helt vanlig rundtur, frän pressverkstaden till ef ter justeringen. Något märkligt var väl inte detta i och för sig och det blev inte heller föremål för någon större publicitet. Men det var dock en milstolpe som Vips gärna vill påminna sina läsare om och samtidigt erinra om att den första 96: an blev färdig den 19 januari 1960 och att produktionstakten då var betydligt blygsammare än i dag, eller omkring 20.000 vagnar per år. I dag görs mer ån dubbla antalet, eller ca 43.000 bilar per år och de levereras till ett femtiotal länder från Norge närmast till Nya Zeeland fjärmast. Till sist skall väl också nämnas att den 100.000 :e var mörkblå.