Bilaga
 Vips Nr 5 1963

PRINS BERTIL PÅ SAAB-T-BESÖK

Provkörde Srandard, Sport och FormulaI samband med SM-tävlingarna i skytte som i år gick i Trollhättan besökte HKH prins Bertil den 16 september Saab-T. Prinsen kom i sällskap med sin adjutant överste N. F. Palmstierna, ambassadör Erik Boheman, landshövding Mats Lemne och verkställande direktör Tryggve Holm.

Direktör Svante Holm tog emot på Saab-T och överingenjörerna Sune Claesborn och Rolf Mellde visade verkstäderna och billaboratoriet. Dessförinnan hade VD givit en såväl teknisk som ekonomisk översikt av bilens utveckling.

Prinsen fick sedan vara med om en de- monstration av 1964 års modell och imponerades särskilt av det nya bromssystemet, vilket han även praktiskt fick prova vid en tur i en standardvagn. Men han ville provköra flera modeller och detta mötte givetvis inget hinder. En rallytrimmad Saab-Sport, en Formula Junior samt den s. k. Quantumbilen rattades efter hand och undan gick det.

Så var det dags för lunch och flygresa till Linköping. Ett för Saab hedrande och kärt besök var till ända.


  
Prinsen instrueras av överingenjör Mellde         Från genomgången av pressverkstaden. Fr. v. direktör Svante Holm, prins Bertil,
före provturen med Formula-J.                         VD, landshövding Mats Lemne, ambassadör Erik Bobeman, överingenjör Sune
                                                                    Claeshorn överste N. P. Palmstierna och överingenjör Rolf Mellde. De pressade
                                                                    enheterna är 96:ans bak flyglar.