Bilaga
 

1962  VIPS nr 3

         
            25-årsjubiléet firas i Saab-T med en personalmiddag i nya verkstadshallen, Etapp IV. Nybyggnaden syns här i
            förgrunden sådan den tog sig ut i mitten av juni. Invändigt var två tredjedelar av golvet gjutet. I resterande del
            skall bassänger och gropar för måleriutrustning placeras, varför denna del kan färdigställas först senare.
            Målningsarbetena brukar i regel komma efter allt annat arbete men på detta bygge har faktiskt målarna arbetat
            före takläggarna.         Från 48.000 kronors årsförlust till 10 miljoner i vinst

Saab fyller i år 25 år. Jubiléet kommer att firas vid Saab-T den 4 juli i samband med det gemensamma företagsnämndssammanträdet där. Samtidigt firas också den s.k. nålfesten för anställda vid Saab-T och -G som uppnått 10 års anställningstid. Sammanlagt har omkring 250 personer inbjudits till jubiléumsfesten som hålls i nybyggnaden, Etapp IV.

Vips återkommer i nästa nummer med ett utförligare referat. Här följer en kortfattad historik över Saabs utveckling under de 25 åren.
Lokaler hos Nydqvist & Holm
1937
- Stiftelseurkunden för det nya bolaget — Saab — med hemortsrätt i Trollhättan undertecknas den 5 januari 1937.
- Den 2 april inlämnas stiftelseurkunden till Kungi, Maj:ts befallningshavande i Älvsborgs län och den 6 april hälls
   Saabs första konstituerande bolagsstämma.
- Lokalerna för Saab är till en början Nydqvist & Holms verkstäder, men byggnationen sätts med det snaraste igång
   vid Älvestad, dvs. där Saab-T nu ligger. Bygget går raskt med hjälp av 200 man frän Tekniska Byggnadsbyrån, Stockholm.
- Som ett första steg på vägen mot en egen flygplanfabrik inköps Sparmanns Flygindustri på Essingen i Stockholm.

1938
- Flygtillverkningen startar och början görs med licensbygge av det tvåmotoriga medeltunga tyska bombflygplanet
   Junkers Ju 86K, som får svensk flygvapenbeteckning B3.

Linköpingsflyttning
1939
- Saab sammanslås med Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning i Linköping, och bolagets administration
   och konstruktionskontor flyttas samtidigt till Linköping.
- I Trollhättan provflygs den första svenska B3:an för första gången i augusti. Under finska vinterkriget får Saab-T i
   uppdrag att jämsides med B3-tillverkningen montera ett antal italienska och amerikanska jaktplan för Finlands
   räkning och en DC3:a ändras också om till bombplan.
- I Linköpings licensbyggs det amerikanska avancerade skolflygplanet North American Na-16, flygvapenbeteckning
   Sk 14 och dykbombplanet Northrop A8-1 (B5). I B5-tillverk-ningen deltar även Trollhättan genom att göra vingar.

1940
- Den första egna Saabkonstruktionen, dykbomb- och spaningsplanet Saab-17, flyger för första gången i maj i Linköping.
- I Linköping påbörjas byggandet av Hall II.

Konstruktionsstart för Saab 21
1941
- I Linköping påbörjas konstruktionsarbetet på det okonventionella jaktplanet Saab-21. Den första seriebyggda Saab 17
   flyger från Trollhättans fält i december. En stor del av 17-seriema tillverkas vid Saab-T, bl.a. flottör versionen S17.

1942
- Saab-17 kommer i tjänst i Flygvapnet. I Linköping provflygs i juni för första gången det tvåmotoriga, medeltunga bombplanet
   Saab-1B.

1943
- I juli flyger i Linköping för första gången Saab-21, planet med skjutande propeller och katapultstol för föraren. 21:an var ett
  av de första plan i världen, som utrustades med katapultstol. Planet kom senare att helt serietillverkas i Trollhättan,
- I Trollhättan blir en ny jigghalt på 3.000 m2 färdig på sommaren, och totala verkstadsytan där utgör därmed 16.000 m2.

1944
- I Linköping provflygs Saab-18B, en version med radmotorer av större hästkraftantal än 18A:s stjämmotorer.

Bergverkstaden i bruk
1945
- Saab Safir provflygs för första gången, liksom torpedversionen av Saab-18, kallad Saab-T18B.
- Saabs dykbombsikte offentliggörs och bergverkstaden i Linköping börjar tagas i bruk.

1946
- Första prototypen till vad som skulle bli Saab-92 färdigställs i Linköping.
- I november provflygs Saab Scandia.
- I Trollhättan påbörjas tillverkningen på licens av detaljer för reamotorer.

Saab 92 presenteras
1947
- Sveriges första egna reajaktplan Saab-21 R provflygs. Det har utvecklats ur Saab-21 A.
- Saab-92 visas första gången offentligt vid en pressvisning i Linköping i juni.

1948
- Saab-29 flyger första gången.
- Förberedelser för biltillverkningen pågår i Trollhättan.

1949
- Saab-bilen visas på årets S:t Eriksmässa och röner stort intresse.

1950
- I Trollhättan påbörjas utbyggnadsarbete, dels av en förrådsbyggnad, dels av stora verkstadsbyggnaden.
- De första serietillverkade Saab-bilama släpps ut i marknaden strax efter nyår. Antalet förhandstecknade kunder är omkring 1.000. - Under året produceras 1.200 Saab-92 :or.
- I Rikspokaltävlingen vinner Saab-92 första pris i märkeslag.
- I Jönköping köper Saab en fabrik för apparatavdelningens tillverkning.

1951
- De första 29:orna börjar levereras till flygvapnet.
- En ny och kraftigare typ av Safir (91 B) väljs till Flygvapnets skolplan (Sk 50). Detta plan tillverkas på Saabs uppdrag i Holland.
- Ny triumf för Saab-92 i Rikspokalen, där vagnen blir etta och tvåa i märkeslag. Dessutom seger i damklassen.
- Det första svenska deltaflygplanet, försöksflygplanet Saab-210 Draken, provflygs.

Vindtunnel i Linköping
1952
- Saab-32 Lansen provflygs. Planets toppfart uppges överstiga 1.100 km/tim.
- I Linköping tar Saab en egen vindtunnel i bruk. Den drivs av 4 reamotorer.
- Saab-bilen kommer i ny modell, Saab-92B, med bl.a. yttre bagagelucka och större bakruta bland förbättringarna.
- I en Saab-92 vinner Greta Molander damklassen i Monte Carlo-rallyt.

1953
- En omfattande utbyggnad av Saabs anläggningar i Linköping påbörjas, omfattande kontor och monteringshallar samt
   en ny hangar.
- Saab-bilen kommer i ännu en ny modell med 28 hästars motor som största förbättring.
- Saab övertar Bohus Mekaniska i Göteborg för tillverkning av bilmotorerna.
- Lansen överskrider ljudhastigheten under dykning.

1954
- Under året nås produktionssiffran 6.000 bilar per år.
- Trollhätteverkstädema skall enligt beslut utökas för en fördubbling av bilproduktionen.
- I mars levereras Saab-bll nr 10.000.
- Saab beslutar bygga ut Jönköpingsverkstäderna med 5.300 m2.
- Mellan 1950 och 1954 har Saab investerat mer än 50 milj. kronor i nya byggnader och maskiner.

Draken flyger
1955

- Överljudsjaktplanet Saab-35 Draken gör sin första flygning.
- Stor tillbyggnad av TrolIhätteverkstäderna påbörjas.
- I augusti firar Saabs granne, Svenska Flygmotor AB, 23-årsjubileum.
- Beslutas att viss flygplantillverkning skall ske vid Saab-G.
- I december offentliggörs Saab-93 vid en pressvisning i Stockholm.
- A32 Lansen börjar levereras till Flygvapnet i serie.

Sportvagnen Saab Sonett
1956
- Saab Sonett visas på bilutställningen i Stockholm och gör sensation.
- Saab-bil nr 20.000 lämnar Trollhätteverkstäderna i januari.
- Saab köper en fabrik för tillverkning av flygplanutrustning i Södertälje.
- Saab-93 firar triumfer på tävlingsbanor runt om i världen, bl.a. totalseger i det amerikanska Great American Mountain Rally
   och tvåa totalt i Europaloppet på 1.330 mil.
- Exporten av Saab-93 till USA börjar komma igång.
- Saab-L hedrar anställda med 25 tjänsteår eller mera.

1957
- Två nya versioner av Saab-32 Lansen flyger, nämligen nattjakt- och fotospaningsversionema.
- I Rikspokalen fortsätter Saab-93 tävlingsfamgångama genom totalseger, klasseger och seger i märkeslag.

                              
                                Vid Saab-T tillverkades en tid samtidigt Saab-21 och Saab-92.

        
  Första taklagskransen vid Saab-T hissades över kontorstomet i
 november 1937.
 
Kungligt besök fick Saab-T i juni 1939. Fr.v. Prinsessan Sibylla, flygöverdirektör Claes Sparre, prins Gustaf Adolf och direktör Ragnar Wahrgren.

Saab köper friluftsområde
1958
- Överståthållare Torsten Nothin avgår som Saabs styrelseordförande,
- Som en erinran om hans insatser för Saab beslutar bolagsstämman instifta en studiefond på 200,000 kronor.
- Ny styrelseordförande blir ambassadör Erik Boheman.
- I samband med att Saab blir representant för den franska helikoptertillverkaren Sud Avla-tion upprättades en
   helikopteravdelning i Norrköping.
- Tio Alouettehelikoptrar beställs av försvaret.
- Sportbilen Saab Granturismo 750 introduceras. Motorstyrka 45 hk (för tävlingsbruk 55 hk).
- Saab köper ett 20 hektar stort friluftsområde i Bohuslän.
- I Göteborg övertar Saab fabriksbyggnader tillhöriga Väveri AB Atlas. Saab-G:s golvyta Ökas därigenom med 9.000 m2.
- Finska flygvapnet beställer 20 Safir-flygplan.

1959
- I Linköping presenteras i maj herrgårdsvagnen Saab-95.
- Saab vinner dubbelseger i Midnattssolsrallyt genom Erik Carlsson och Carl-Magnus Skogh.
- Saab 35 Draken gör bejublad uppvisning vid den stora flygsalongen i Paris.
- I november invigs nya Trollhätteverkstaden, varigenom produktionen fördubblas från 12.000 till 24.000 vagnar per år.

Saab 96 presenteras
1960
- Tio Safir levereras till Etiopien.
- Draken 35 B överskrider dubbla ljudhastigheten. Skolversionen 35 C provflygs.
- Draken visas under 14 dagars framgångsrika demonstrationer i Schweiz.
- Österrike köper 15 Saab 29:or från Saab.
- Saab övertar ANA och därmed den svenska försäljningen av Saab-bilen.
- Saab 96 presenteras,
- I Trollhättan tas ett hypermodernt motorlaboratorium i bruk, innehållande bl.a. 7 specialmotorprovrum och köldrum där hel bil
   kan provas vid —40°C.
- För andra Aret i rad totalseger i Midnattssolsrallyt för Saab. Förare Carl-Magnus Skogh. övriga tävlingsframgångar: 1, 2, 3 i
   finska rallyt samt 1 och 2 i norska. Erik Carlsson totalsegrar som förste utlänning i engelska RAC-rallyt.
- Tävlings vagnen Formuia-J-racern offentliggörs.
- Vid Saab-Jönköping som under Aret firar 10-års jubileum beslutas en tillbyggnad om 7.000 m2 för en kostnad av 5 milj. kr.
- Saab D21, den första heltransistoriserade datamaskinen offentliggörs.

1961
- Ett sjuvåningars kontorshus börjar uppföras vid Saab-L. Huset har en längd av 130 m och byggnadsvolym av 48.000 m3.
- Saab avancerar till fjärde bilmärke i Sverige och noterar en försäljningsökning på 44 % jämfört med föregående år.
- Saab-bii nr 100.000 lämnar produktionsbandet i mars.
- Saab utses till huvudleverantör till KFF av licenstillverkade amerikanska jaktrobotar av typ Falcon.
- Det tvåmotoriga jetskolplanet Saab 105 offentliggörs. Planet beställes av flygvapnet i ett planerat antal av mer än 100.
- En försöks-Mefa (markeffektfarkost) Saab 401, beställs av marinen.
- Rökmarkör och markerande måltavla nya produkter från Saab-Jönköping.
- Saab säljer dykbombsiktet BT 9F i betydande antal till Frankrike.
- Ny utbyggnad av fabriken i Trollhättan påbörjad — Etapp III, 4.800 m2.
- Thulin-medaljen i guld tilldelas verkställande direktör Tryggve Holm och teknisk direktör Lars Brising.
- Carl-Magnus Skogh tar med Saab hem Rikspokalen för alltid och för andra året i rad totalsegern i Midnatssolsrallyt.
- Erik Carlsson totalsegrar i Akropolisrallyt och vinner andra Aret i följd totalseger i engelska RAC-rallyt.

Saab vinner Monte Carlo-rallyt
1962
- Saab 96 Sport presenterad, färskoljesmörjning, 3 förgasare, nya tändstift, 52 hk.
- Ny utbyggnad av verkstaden vid Saab-T, etapp IV, 4.800 m2.
- Utbyggnad vid Saab-G startar, innebärande ca 9.000 m2 ökad verkstadsyta.
- Nytt huvudavtal gällande t.o.m. 1968 mellan Saab och Kungl. Flygförvaltningen.
- Modelizer, ny produkt från Saab-Jönköping, avsedd för konfektionsindustrin.
- Erik Carlsson totalsegrar med Saab i Monte Carlo-rallyt. I finska snörallyt totalsegrar Carl-Magnus Skogh som förste utlänning.
- Aktiekapitalet ökat från 4 till 73 mil],
- Saabs aktiekapital, som vid bolagets bildande var 4 milj. kronor har under de 25 åren ökats till 73,3 milj.
- Det första verksamhetsåret uppvisade en förlust av 48.600 kr.
- Bokslutet för 1961 visar på en vinst av 10,09 milj. kronor.
- Medelantalet anställda uppgavs först efter kriget. 1947 var siffran 3.670, för 1961 var den 9,234 (för koncernen 10.462), •
 
 BYGGNAD H

påbörjades, som framgår av historiken, under fjolåret. Det år Saabs hittills största investering, omkring 10 milj. kr., i ett enda byggnadsprojekt.
Byggnaden har nu nått upp till 6:e våningen. Av inredningsarbeten pågår bl.a. montering av hissdörrar, Aven under semestern kommer vissa arbeten att vara igång.