Bilaga
 1962 VIPS nr 1                   Förnämlig motorutmärkelse
                        till Erik Carlsson


                                    


För utomordentliga förtjänster inom motorsporten har Erik Carlsson tilldelats KAK:s förarmärke i guld. Märket överlämnades av prins Bertil (bilden) vid KAK:s årsmöte i Stockholm i mars. Bland motiveringarna för tilldelningen var Eriks två segrar i engelska rallyt samt totalsegern i år i Monte Carlo-rallyt. Förarmärket utdelas dock icke enbart på grund av tävlingsframgångar utan stor hänsyn tas också till att mottagaren skall vara en allmänt omdömesgill förare utan några trafikförseelser. KAK:s guldmärke anses av den anledningen vara den förnämsta utmärkelse i motorsammanhang i landet.